Stappenplan Algemeen

Wat kunt u verwachten als u Van Niekerk Financiële Planning inschakelt? Onderstaand stappenplan maakt de werkwijze inzichtelijk:

1 - Oriëntatiefase

 • Vraagstelling klant duidelijk krijgen
 • Traject bespreken
 • Kosten van het advies bespreken
 • Wensen duidelijk krijgen
 • Dienstverleningsdocument doornemen

2 - Inventarisatiefase

 • Duidelijk krijgen van kennis en ervaring, financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid
 • Informeren over de mogelijkheden
 • Gespreksverslag maken

3 - Analyse

 • In kaart brengen wat de risico’s zijn

4 - Advies

 • Vergelijking maken van de voorwaarden, premies en offertes en advies opstellen
 • Tussentijds contact over het advies en 2e afspraak, antwoorden op openstaande vragen
 • Advies met de motivering daarvan bespreken
 • Advies vastleggen, de aanvraag invullen, deze versturen en een mogelijke keuring regelen
 • Status volgen en polis controleren
 • Invoeren gegevens klant in CRM pakket

5 - Nazorg

 • Eventuele wijzigingen in de doelstelling, financiële positie en risicobereidheid aanpassen in het advies
 • Product- en/of premiewijzigingen van de verzekeraar aan de klant communiceren
 • Vragen van de klant beantwoorden
 • Een mogelijke claim of schade begeleiden richting de verzekeraar
 • 1x per jaar telefonische afstemming