Abonnementen

Voor het beheren en onderhouden van uw financiële product(en) of financiële planning werk ik met 3 abonnementsvormen :

1 – Financiele planning abonnement

Met dit serviceabonnement bent u er zeker van dat uw totale financiële planning (inclusief alle producten) blijft aansluiten bij mogelijke veranderingen. Er is structureel periodiek contact en er worden tijdig aanpassingen aangebracht, waardoor er weer aansluiting is bij de nieuwe situatie

2 – Hypotheek abonnement

Met het service abonnement is er periodiek contact en worden tijdig aanpassingen op uw hypotheek aangebracht, waardoor er weer aansluiting is bij de nieuwe situatie.

3 – AOV abonnement

Met het service abonnement  Arbeidsongeschiktheidsverzekering is er periodiek contact en worden tijdig aanpassingen op de verzekering aangebracht,  waardoor er weer aansluiting is bij de nieuwe situatie.

In het dienstverleningsdocument treft u de exacte inhoud van deze 3 abonnementen aan en de kosten ervan.