Arbeidsongeschiktheid

Als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan loopt uw inkomen onverwacht terug. Als  zelfstandige hebt u bij ziekte alleen recht op een bijstandsuitkering. Werkt u in loondienst? Dan valt in de meeste gevallen ook een groot deel van uw  inkomen weg. Dit risico kunt u opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOV genoemd, zorgt u ervoor dat u uw inkomen behoudt, als u vanwege ziekte of een ongeval niet meer uw beroep kunt uitoefenen.

De markt biedt een groot aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze verschillen niet alleen sterk in prijs, maar ook in voorwaarden.¬†Welke AOV voor u de beste is hangt af van uw persoonlijke situatie en het risico dat u wenst af te dekken.¬†Een goede analyse van uw persoonlijke financi√ęle situatie en behoeften vormt de basis voor een juiste AOV keuze. Van Niekerk Financi√ęle Planning vergelijkt voor u alle AOV verzekeringen op prijs en voorwaarden helpt de juiste keuze te maken.