Stappenplan Financiƫle Planning

1 - Telefonisch contact

Na het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek ontvangt u een afspraakbevestiging per e-mail. Ook stuur ik u een checklist met documenten die nodig zijn voor het maken van uw financiƫle planning.

2 - Het kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek informeer ik u over mijn dienstverlening, de werkwijze en de tarieven. Als u besluit gebruik te maken van mijn dienstverlening maak ik graag een (vervolg)afspraak met u voor het inventarisatiegesprek. Het inventarisatiegesprek kan ook aansluitend aan het kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek duurt een half uur en is kosteloos. Vervolggesprekken breng ik rekening op basis van het geldende uurtarief.

3 - Het inventarisatiegesprek

Tijdens het inventarisatiegesprek neem ik uw wensen en uw persoonlijke en financiƫle situatie door. Na dit gesprek stuur ik een opdrachtbevestiging en eventueel de lijst met documenten die nodig zijn. In de opdrachtbevestiging vat ik uw wensen samen en geef ik een begroting van de werkzaamheden. Na uw akkoord en de ontvangst van de benodigde documenten plan ik uw opdracht in. Ik streef ernaar 2-3 weken na aanvang mijn advies aan u te presenteren.

4 - Het financieel plan

U ontvangt van mij uw financieel plan en een samenvatting met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Het financieel plan bestaat uit drie gedeelten; een analyse inclusief samenvatting, een cijfermatige onderbouwing en een naslagwerk.

Inventarisatie & analyse

Ik analyseer uw persoonlijke en financiƫle situatie en geef aan welke oplossingen of verbeterpunten er zijn om uw wensen en doelstellingen te realiseren.

Cijfers

Tijdens het maken van een analyse blijkt er meestal nog aanvullende informatie nodig te zijn. Deze informatie vraag ik bij u of rechtstreeks bij de desbetreffende instantie op. Uiteindelijk vertaal ik alle gegevens met behulp van planningssoftware in een cijfermatig overzicht. In het plan zit tevens het naslagwerk verwerkt.

5 - Bespreking financieel plan

Tijdens de bespreking van het financieel plan neem ik uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van het plan met u door.

6 - Uitvoeringsplan

Als er naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen in het financieel plan verdere vervolgstappen nodig zijn, stel ik samen met u een uitvoeringsplan op. Hierin leg ik vast welke acties er nodig zijn en welke specialisten (accountant, fiscalist, notaris, advocaat, tussenpersoon, banketc.) u moet inschakelen. Met uw toestemming stel ik een kopie van uw financieel plan aan deze specialisten ter beschikking.

7 - Begeleiding en implementatie

Als u dit wenst kan ik voor u het plan uitvoeren en contact opnemen met de betrokken adviseurs.

8 - Jaarlijkse update

Het maken van een financieel plan kost tijd Ʃn geld. Ik ben van mening, dat een financieel plan alleen zijn waarde behoudt als u er jaarlijks aandacht aan besteedt. Minstens ƩƩn keer per jaar nodig ik u daarom graag uit om het plan te laten actualiseren. Dit is meteen het moment om u bij te praten over de recente wijzigingen op financieel, juridisch en fiscaal gebied en de betekenis ervan voor uw situatie. Dit vergt jaarlijks een kleine investering in tijd Ʃn geld van uw kant. U krijgt online toegang tot uw Financiƫle Planning.